Προσεχώς

Μετά τη διλογία "Νύχτα. Χαμένο λιβάδι" του Πάνου Σαμαρά, το δεύτερο βιβλίο της

σειράς "Ανασύροντας από τη Λήθη" ένα κείμενο της Κατοχής: Πάνος Καραβίας,

Νύχτα εγκληματική με πράσινους καπνούς κρυσταλλωμένους στον ορίζοντα.