''Ασφαλής διέλευση'' και ''Γαλάζιο λίκνο'' του Σαράντου Ρηγάκου

Ο Φώντας Τρούσας γράφει στο ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ για τα δύο ποιήματα του Σαράντου Ρηγάκου ''Ασφαλής διέλευση'' και ''Γαλάζιο λίκνο''.

https://diskoryxeion.blogspot.com/2018/02/blog-post_5.html?fbclid=IwAR3oJyJ4Wbq3dKoSW3lSSMtGrNe6tsjL0BjltSwsw3mhSC9rDt03pnAG9dM