''Ασφαλής διέλευση'' και ''Γαλάζιο λίκνο'' του Σαράντου Ρηγάκου