Ένα ξεχασμένο βιβλίο για τον Χίτλερ στα ελληνικά

https://www.dw.com/el/ένα-ξεχασμένο-βιβλίο-για-τον-χίτλερ-στα-ελληνικά/a-44042577?fbclid=IwAR2IqHXXdW0kUpuTkXejACCwC8H0LRbBebM3D6Aj_QlkBDxcfVgomsPmv6s